Slovenskí šampióni krásy mladých 2002:
ANDY z Bystrcké Farmy
(Aronne Hopsis - Scarlett Star Vítězná)

*11. 9. 1999

Chovateľ + Majiteľ:
Ing. Jiří Kříž PhD., ČR

CAJC
MVP Nitra, 4.11.2000
Miloš Kašpar, ČR
CAJC
MVP Bratislava, 20.8.2000
MUDr. Eva Felszéghyová
CAC
Celoštátna NitraCanis, 24. 3. 2001 Ing. Katarína Prelcová
KATY Ajava Bohemica
(Honybrook´s Cocoa Man - JCh. Prestige Devil´s Dark Scorpion)

* 11. 6. 2000

Chovateľ: J. Sedláčková, ČR
Majiteľ: J. Sedláčková, ČR + Y. Justová, SR

CAJC
Klubová Bratislava, 19. 5. 2001 Jiřina Holečková, ČR
CAJC
MVP Bratislava, 18. 8.2001
Dr. Tamás Jakkel, Maďarsko
CAJC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
FLASH-CHARM
z Mesačného svitu

(ICh. True Blue Bird of Dark Moon - Icys Doll Gilovam)

* 6. 3. 2000

Chovateľ+ Majiteľ:
B. Hatalčíková, SR

CAJC
MVP Trenčín, 27. 1. 2001
Tibor Bródy, Maďarsko
CAJC
Celoštátna B.Bystrica, 6. 5. 2001
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
CAJC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001 Dr.Tamás Jakkel, Maďarsko
ICE COCOA MAN
Fly Mystery

(Ch. Chess Granko - Elisee Fly Mystery)

*31. 12. 1999

Chovateľ: V. Vítková, SR
Majiteľ: J. Zemanová, SR

CAJC
Klubová Bratislava, 19. 5. 2001 Jiřina Holečková, ČR
CAJC
MVP Nitra, 2. 6. 2001
Nina Karatishvili, Rusko
CAJC
Celoštátna Košice, 15. 7. 2001
Július Zsigarcsik
Slovenskí šampióni krásy 2002:

CHARLOTTE
Bohemia Black Diamond

(Ich. Jazz Singer Emeny - Ch. Ann-Lady z Ružovej doliny)


*16. 1. 2000

Chovateľ: E. Nepomucká, ČR
Majiteľ: Ing. K. Prelcová, SR

CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
Špeciálna Vinosady, 8.9. 2001
Viera Vítková
CAC
MVP Nitra, 3.11.2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
CHOCO CHESY
Fly Mystery

(Ch. Katchu´s Mythical Fantasy - Evelyn Fly Mystery)

*15. 10. 1999

Chovateľ: V. Vítková, SR
Majiteľ: G. Pauknerová, SR

CAC
Celoštátna NitraCanis, 24. 3. 2001 Ing. Katarína Prelcová
CAC
Celoštátna B.Bystrica, 6. 5. 2001
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
CAC
MVP Nitra, 2. 6. 2001
Nina Karatishvili, Rusko
CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
KING OF BLACK
Fly Mystery

(Ch. Graham Brown Fly Mystery - Ich. Joana z Čuňovského lesa)

*15. 4. 2000

Chovateľ: + Majiteľ:
V. Vítková, SR

CAC
Celoštátna Košice, 15. 7. 2001
Július Zsigarcsik
CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
Dr.Tamás Jakkel, Maďarsko
CAC
Národná Prešov, 30. 9. 2001
Vilmos Kardos, Maďarsko
CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
HARVEY
Bohemia Black Diamond

(Ch. Kimbar´s Caught Red-Handed - Ch. Ann -Lady z Ružovej doliny)

* 26. 5. 1999

Chovateľ: E. Nepomucká, ČR
Majiteľ: J. Poliaková, ČR

CAC
Celoštátna NitraCanis, 24. 3. 2001 Ing. Katarína Prelcová
CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
Dr.Tamás Jakkel, Maďarsko
CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
MY DARLING
z Nového parku

(Gary z Nového parku - JCh. Dan-Am Patiencia)

*2. 1. 1997

Chovateľ: M. Kancnýrová, ČR
Majiteľ: M. Žáčková, ČR

 

CAC
MVP Nitra, 4.11.2000
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Trenčín, 27. 1. 2001
Tibor Bródy, Maďarsko
CAC
MVP Nitra, 2. 6. 2001
Nina Karatishvili, Rusko
CAC
MVP Nitra, 3.11.2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CARRIE BEAUTIFUL
Bohemia Ester

(Ch. Dan-Am Stroller - ICh. Dania z Nového parku)

*12. 2. 1999

Chovateľ: M. Žáčková, ČR
Majiteľ: J. Matejíček, ČR

CAC
MVP Nitra, 2. 6. 2001
Nina Karatishvili, Rusko
CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
Dr.Tamás Jakkel, Maďarsko
CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
CHER
Bohemia Black Diamond

(Ich. Jazz Singer Emeny - Ch. Ann-Lady z Ružovej doliny)

*16. 1. 2000

Chovateľ: E. Nepomucká, ČR
Majiteľ: M. Dejmková, ČR

 

CAC
Špeciálna Vinosady, 8. 9. 2001
Viera Vítková
CAC
MVP Nitra, 3.11. 2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CAC
Celoštátna NitraCanis, 16. 3. 2002
Viera Vítková
CAC
KV AKK Bratislava, 17. 3. 2002
Ivana Záhradníčková, ČR
ANDY z Bystrcké Farmy
(Aronne Hopsis - Scarlett Star Vítězná)

*11. 9. 1999

Chovateľ + Majiteľ:
Ing. Jiří Kříž PhD., ČR

CAC
MVP Nitra, 2. 6. 2001
Nina Karatishvili, Rusko
CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Nitra, 3.11. 2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CAC
KV AKK Bratislava, 17. 3. 2002
Ivana Záhradníčková, ČR
LADY KISS Vítězná
(Ch. Dan-Am Bounty Hunter - Crazy Coquette Moser Dog)

*6. 7. 2000

Chovateľ: + Majiteľ:
O. Prnka, ČR

 

CAC
MVP Nitra, 3.11. 2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CAC
Celoštátna NitraCanis, 16. 3. 2002
Viera Vítková
CAC
KV AKK Bratislava, 17. 3. 2002
Ivana Záhradníčková, ČR
CAC
MVP Nitra, 1. 6. 2002
Pavel Šulcek, ČR
IVORY QUEEN Fly Mystery
(Ch. Chess Granko - Elisee Fly Mystery)

*31. 12. 1999

Chovateľ: V. Vítková, SR
Majiteľ: A. Joanidisová, SR

 

CAC
Špeciálna Vinosady, 8. 9. 2001
Viera Vítková
CAC
MVP Nitra, 3.11. 2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CAC
Celoštátna NitraCanis, 16. 3. 2002
Viera Vítková
CAC
Celoštátna B. Bystrica, 5. 5. 2002
Albín Luknár

 

CHERY-LEE
Bohemia Black Diamond

(Ich. Jazz Singer Emeny - Ch. Ann-Lady z Ružovej doliny)

*16. 1. 2000

Chovateľ: + Majiteľ:
E. Nepomucká, ČR

CAC
Klubová Bratislava, 19. 5. 2001
Jiřina Holečková, ČR
CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
Dr.Tamás Jakkel, Maďarsko
CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Bratislava, 24. 8. 2002
Ing. Prelcová
GRACE
Bohemia Black Diamond

(Ich. Jazz Singer Emeny - Ch. Ann-Lady z Ružovej doliny)

*7. 2. 1998

Chovateľ: + Majiteľ:
E. Nepomucká, ČR

CAC
MVP Nitra, 4. 11. 2000
p. Kašpar, ČR
CAC
Celoštátna NitraCanis, 24. 3. 2001
Ing. Katarína Prelcová
CAC
Celoštátna NitraCanis, 16. 3. 2002
Viera Vítková
CAC
MVP Bratislava, 24. 8. 2002
Ing. Prelcová
GOLDEN STAR
z Mesačného Svitu
(Moonlight Show Snapshot - Crystalline Dol z Mesačného svitu)

*22. 3. 2000

Chovateľ: B. Hatalčíková, SR
Majiteľ: M. Bělík, ČR

CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
Dr.Tamás Jakkel, Maďarsko
CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
CAC
MVP Bratislava, 24. 8. 2002
Ing. Prelcová
BUSY-BODY
from CHeering JP'S

(Ich. My Game Icebreaker- Ich. Gelid Snowdrop Darrem Canis)

*19. 8. 1999

Chovateľ: J. Petrová, ČR
Majiteľ: Z. Solárová, SR

CAC
Celoštátna B.Bystrica, 6. 5. 2001
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
CAC
Klubová Bratislava, 19. 5. 2001 Jiřina Holečková, ČR
r. CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
p. Jakkel, Maďarsko
r. CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
p. Kašpar, ČR
CAC
Špeciálna Vinosady, 8. 9. 2001
Viera Vítková
r. CAC
MVP Bratislava, 24. 8. 2002
Ing. Prelcová
IRIS STAR Vítězná
(Ch. Dan-Am Stroller - Yawanna z Nového parku)

*22. 10. 1999

Chovateľ: O. Prkna, ČR
Majiteľ: Z. Solárová, SR

CAC
Celoštátna NitraCanis, 24. 3. 2001 Ing. Katarína Prelcová
CAC
Celoštátna B.Bystrica, 6. 5. 2001
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
CAC
Klubová Bratislava, 19. 5. 2001 Jiřina Holečková, ČR
r. CAC
MVP Bratislava, 18. 8. 2001
p. Jakkel, Maďarsko
r. CAC
MVP Trenčín, 26. 1. 2002
MUDr. Janek
r. CAC
MVP Bratislava, 24. 8. 2002
Ing. Prelcová
FLASH-CHARM
z Mesačného svitu
(ICh. True Blue Bird of Dark Moon - Icys Doll Gilovam)

*6. 3. 2000

Chovateľ: + Majiteľ:
B. Hatalčíková, SR

CAC
Národná Prešov, 30. 9. 2001
Vilmos Kardos, Maďarsko
CAC
MVP Nitra, 3.11. 2001
Marie-Louise Doppelreiter, Rak.
CAC
Celoštátna B. Bystrica, 5. 5. 2002
Albín Luknár
CAC
Celoštátna Košice, 23. 6. 2002
Marián Novák
ICE COCOA MAN
Fly Mystery

(Ch. Chess Granko - Elisee Fly Mystery)

*31. 12. 1999

Chovateľ: V. Vítková, SR
Majiteľ: J. Zemanová, SR

CAC
Špeciálna Vinosady, 8. 9. 2001
Viera Vítková
CAC
Národná Prešov, 30. 9. 2001
Vilmos Kardos, Maďarsko
CAC
Celoštátna B. Bystrica, 5. 5. 2002
Albín Luknár
r. CAC
MVP Nitra, 1. 6. 2002
Pavel Šulcek, ČR
r. CAC
MVP Bratislava, 25. 8. 2002
Karl Reisinger, Rakúsko
r. CAC
MVP Nitra, 2. 11. 2002
Stanislaw Firlik, Polsko
Lydgate LET IT RIDE
(Ch. Darkehaven´s Private Eye - Ch. Lydgate Leatherstockings)

*4. 9. 1999

Chovateľ: D. Knight, USA
Majiteľ: I. Zahradníčková, ČR + D. Knight, USA

CAC
MVP Bratislava, 19. 8. 2001
Miloš Kašpar, ČR
CAC
MVP Nitra, 1. 6. 2002
Pavel Šulcek, ČR
CAC
MVP Bratislava, 24. 8. 2002
Ing. Prelcová
CAC
MVP Bratislava, 25. 8. 2002
Karl Reisinger, Rakúsko
XERXES New Emeny
(ICh. Lydgate Yankee Ranger Emeny - Halltop´s Emeny Allure)

*6. 12. 1999

Chovateľ: I. Zahradníčková, ČR
Majiteľ:
J. Sedláčková, ČR

CAC
Celoštátna NitraCanis, 24. 3. 2001 Ing. Katarína Prelcová
CAC
Klubová Bratislava, 19. 5. 2001
Jiřina Holečková, ČR
CAC
MVP Nitra, 1. 6. 2002
Pavel Šulcek, ČR
CAC
Celoštátna Košice, 23. 6. 2002
Marián Novák

 

<- späť